1 settembre 2020

In de ene stad kan de situatie iets ander vragen dan in de andere gemeente, en dus zullen er in de ene stad andere maatregelen genomen worden dan in het dorp verderop. En dan zal je dus een inschatting moeten maken hoeveel extra druk levert dat op de testcapaciteit en vervolgens maak je dan de keuze. Het zou zo kunnen zijn dat we niet volgend jaar in de eerste maanden al vaccins krijgen. En op basis daarvan besluiten. Dan doen we dat dus blijkbaar niet goed genoeg. Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied? En in het OMT zijn alle disciplines bijeen gebracht die noodzakelijk zijn om met elkaar te komen tot een adequaat advies. Nog steeds zijn er momenten dat het virus ons verbaast. Dat is de directe aanleiding voor deze persconferentie. En ook al vraagt dat voorlopig allemaal wat meer organisatie en wat meer planning, het verschil met een half jaar geleden is groot. Als nou één les is getrokken, niet alleen door deze onafhankelijke experts, maar eigenlijk door iedereen, niet in de laatste plaats door onszelf, zo’n rigoureuze maatregel, hoe nodig die ook was, moet je eigenlijk niet meer willen treffen. Maar iemand die om redenen een boete krijgt boven de 18, en dus van boven de 100 euro die wel geregistreerd wordt, dat op zichzelf, dat enkele feit, betekent niet dat je geen VOG krijgt. Stel, dat iemand dat doet, dan wil je op een gegeven moment ook wel die optelsom kunnen zien. Moet er niet een duidelijker een landelijk beleid komen en niet wat u net aangeeft dat je steeds meer regionaal moet gaan kijken wat daar nodig is? En ook bestuurders hebben zich zorgen gemaakt van kan ik mijn medewerkers nog voldoende beschermen. Kort gezegd: de cijfers zijn nog altijd hoger dan rond 1 juli, en het blijft nodig om ze verder terug te duwen. Maar uiteindelijk zullen we onze besluiten blijven baseren natuurlijk op de adviezen van het OMT. De stappen worden in veel hoger tempo doorlopen dan het in een regulier ontwikkelproces van een vaccin. Het doel is gewoon dat we ons allemaal aan de afspraken houden en ook politie en boa’s zullen in de meeste gevallen mensen vragen: joh, hou je nou aan de afspraken. Nou, dat denk ik niet. Ja nog even over die handhaving. Dat vergt alertheid. Omdat je wel een boete hebt gehad van een behoorlijke omvang, en het dan logisch is dat dat genoteerd wordt, om allerlei andere redenen. Je gaat het niet zomaar overnemen. Dus die ramingsvraag is ook uitgezet ook bij het LCH. Of ernstige overlastsituaties. Het contract wat we hebben gesloten met de Duitsers, althans met twee Duitse laboratoria, dat kent een enorme oploop in de tijd, een van die twee contracten loopt zelfs op tot 44.000 tests. Wat we zullen moeten doen, en die vraag heb ik ook bij het OMT neergelegd, wat we zullen moeten doen is als de vraag het aanbod overstijgt, en dat is eigenlijk wat er de facto aan de hand is op dit moment, dan zullen we wellicht genoodzaakt zijn te moeten besluiten om nadere prioriteiten te stellen. Maar uiteindelijk komen natuurlijk altijd weer de harde moment dat je moet besluiten over: kunnen er maatregelen geschrapt worden of moeten er maatregelen worden bijgeschakeld, en dan blijft het van belang om te blijven varen op het team van mensen die virologisch en epidemiologisch expert is, maar ook zij in toenemende mate zoeken dat contact. NOR. U schetst net dat er een tekort is qua testcapaciteit. Daar lopen we ook niet van weg. Dus die proef loopt af, dus we gaan die nu evalueren. Ga nou ook kijken of het van nut kan zijn om dat steekproefsgewijs te doen in die regio’s waar de besmettingsgraad hoog is. De besluiten die we nemen over maatregelen zullen altijd gebaseerd zijn op de adviezen van het OMT. Wel na flink doorvragen, soms even ruziemaken, et cetera. Het is dus niet zo dat ik nu zeg: het kan pas als er een vaccin is. Maar belangrijker nog vind ik iets anders. En op vakantie, et cetera, et cetera. De beste kaart die we zouden kunnen trekken. Uiteindelijk de minister van VWS. Ik zou geneigd zijn ja te antwoorden op die vraag, maar ik vind dat we dit proces ook op een goede manier moeten doorlopen, dus we gaan die inschaling gewoon de komende weken maken en ik hoop op 22 september voor het eerst die inschaling ook publiek te kunnen maken. En afgelopen weekend hebben we daarnaast twee laboratoria in Duitsland gecontracteerd. Wat daarnaast in het onderzoek ook staat is daar waar er sprake is van een omgevingsprevalentie die hoog is. Maar betekent dat dat je dus niet kijkt naar behandeling? Spannend blijft het zeker, zeker nu we allemaal weer terug zijn van vakantie en school weer begint, sport en andere activiteiten ook weer een aanvang nemen. Dus hoezeer die aanpak ook echt een regionale is waarbij de analyse door de GGD wordt gedaan, en in eerste instantie op basis van onze aanwijzingen of straks op basis van onze ministeriële regeling, de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de burgemeesters gezamenlijk straks aan zet zijn in zo’n regio. En zo kan het virus ongemerkt snel verspreiden. Dan moet je natuurlijk wel rekenen: dat is de situatie dat er weer echt een piek is he. Dus u neemt dat gewoon tot u als kabinet? voortschrijdend inzicht, over dat OMT-advies over de mondkapjes en over de verpleeghuizen. We kopen van zoveel mogelijk leveranciers meer materiaal in om lange tijd, grote hoeveelheden tests af te kunnen nemen. Vanaf vandaag staan de cijfers per gemeente erop. En we konden die mondkapjes niet inzetten, want we hadden er niet genoeg? Nou, dat denk ik wel. Twee, dat het advies zegt ‘zorg nou dat je in zo’n situatie waar een uitbraak is, moet je meteen hoogfrequent gaan testen, wekelijks, medewerkers, patiënten’. En zo hebben we die inschaling op die drie niveaus gemaakt. Of medicijnen die zo goed zijn dat je niet meer ziek wordt. Maar hoe krijgt dat precies vormt, die andere opvattingen. We moeten dit samen doen. Doen dat ook zelf. Dat even als eerste. En dat zal ook altijd zo zijn. En mijn ervaring is, als ik nog even kijk, hoe is dat in de afgelopen maanden gegaan, dat is echt een kwestie van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet voorbij. Ik snap dat mensen daar vraagtekens bij hebben, maar dan zeg ik tegen die mensen: één, niemand is heilig. We zullen deze crisis alleen als één samenleving te boven kunnen komen. Ja. Voor mensen die ziek kunnen worden van het virus. Daar heb ik vaker van gezegd, er zijn natuurlijk in zo’n pandemie die over de wereld raast met een letterlijk en figuurlijk ongekend virus zijn er natuurlijk fouten gemaakt en zeker in de beginfase, toen we nog zo weinig zicht hadden op wat dat virus deed. Dat is de directe aanleiding voor deze persconferentie. Volgens het RIVM is die kortere periode voldoende om verdere besmettingen tegen te gaan. Voor zorgmedewerkers die we nog even uit de wind willen houden. Dus ook hier geldt: voortschrijdend inzicht, die lci richtlijn is continue in beweging. Ja, nee, precies, maar zij bedoelen dan bijvoorbeeld de mondkapjes. Wat voor een perspectief kunt u  bieden voor deze branche? Dus het is natuurlijk niet zo dat dat blijft in die groep met alleen jongeren. De GGD’en staan paraat om, zodra de laboratoriumcapaciteit het weer toelaat, het aantal testlocaties verder op te schroeven. Stel dat de horeca een belangrijke bron van besmetting zou zijn in Amsterdam, dan zou het erg ingewikkeld zijn om in het hele land eenzelfde horecamaatregel te treffen. Zou je nou in die verpleeghuizen niet hoogfrequenter testen, dus eigenlijk wekelijks iedereen moeten testen, zowel de patiënten alsook de medewerkers. Je kunt niet zeggen ‘als de ene groep zich even terugtrekt, dan kan de andere groep zijn gang gaan’. Snapt u dan dat mensen zeggen: ja, dat is toch niet meer geloofwaardig? Maar in de regio, staat in de wet, zijn de voorzitters van de veiligheidsregio’s aan zet. Jul. Want op een gegeven moment kan er wel een samenloop komen met ander gedrag, dat je ook nog grote houseparty’s organiseert, dat je allerlei dingen doet die niet mogen. Er zitten veel mensen in met grote kennis op het terrein van virussen, op het terrein van epidemiologie. We leren per dag, per week, per maand en we stellen het beleid daarop bij. En ook: welke maatregel is daar dan passend bij?

Bartolo Longo Wikipedia, Isola Di Budelli Hotel, Manifestazione Roma Oggi Scontri, Enrico Fermi E-learning, Come Sorelle 5 Puntata, Orfanotrofi In Italia Indirizzi, Palazzo Orsini Via Liguria Roma, 21 Giugno Segno Zodiacale, Meteo Capannoli Pi, Stato Domanda Assegni Familiari Accolta,